Voor het plaatsen van een jingle aanvraag zijn er wel wat regels.
Deze zijn niet zwaar maar wel belangrijk!!!
D
Lees daarom deze regels goed door!!!

Je moet je uiteraard wel voorgesteld hebben :)

Vul je Profiel volledig in!!
Dus ook je web adres als je een internet-radiostation hebt!!

Aanvragen van jingles mogen enkel op het forum plaatsvinden, dus niet via PM (private messages, MSN of andere media!)

Je aanvraag MOET in correcte taal  worden geplaatst! (dus let op je spelling en grammatica)

Je mag je aanvraag NIET promoten op de Banner en/of Chat!

Het is niet toegestaan "door te vragen" in een aanvraag.
Wil je dus iets nieuws, dan moet je daar een nieuwe topic voor aanmaken!

Je aanvraag mag maar op 1 (één) fora worden geplaatst.

Beloon een gemaakte jingle met een + reputation!

Moderators hebben altijd het recht een posting te verwijderen / of aan te passen.

Aanvragen mogen niet van commerciële aard zijn.

Het niet naleven van een van deze bovenstaande regels kan een "warning" opleveren.
Hierdoor kan je tijdelijk niet op het forum komen.
Ook word je aanvraag verwijderd!